W nowoczesnych biurach, gdzie praca coraz częściej organizowana jest w sposób elastyczny i mobilny, rosnącą popularność zdobywa trend zwany hot deskingiem. Oznacza on specyficzny sposób organizacji przestrzeni roboczej, zakładający rotację stanowisk pracy zamiast ich stałego przypisania poszczególnym pracownikom. Takie rozwiązanie implementuje się głównie w korporacjach oraz firmach działających w branżach technologicznych, ale tak naprawdę warto je wdrożyć w każdym przedsiębiorstwie stawiającym na niestandardowe formy zatrudnienia, których konsekwencją są często puste biurka. Aby jednak hot desking sprawdzał się w praktyce, musimy zadbać o właściwą organizację pracy w przestrzeni biurowej. Do tego służy system rezerwacji biurek – innowacyjna aplikacja pozwalająca na efektywne zarządzanie stanowiskami pracy w każdym biurze.

Jak działa system rezerwacji biurek?

System rezerwacji biurek pozwala na automatyzację procesu przyporządkowywania pracownikom stanowisk roboczych na dany dzień za pomocą praktycznych narzędzi, z których można korzystać zarówno za pośrednictwem komputera, jak i tabletu czy smartfona. Aplikacja udostępnia wszystkim osobom zatrudnionym w firmie interaktywne schematy graficzne pokazujące rozmieszczenie poszczególnych sal i biurek oraz ich aktualną i zaplanowaną zajętość, a także umożliwia wprowadzanie zmian w harmonogramie rezerwacji. Każdy pracownik może rezerwować dowolnie wybrane przez siebie stanowiska pracy w określonym terminie i na określony okres, w zależności od potrzeb, przez cały czas ma też możliwość podglądu dokonanych przez siebie rezerwacji oraz ich modyfikacji i anulowania. Dodatkowo aplikacja sporządza raporty pokazujące statystyki użytkowania przestrzeni roboczej w firmie, co pozwala ocenić zasadność utrzymywania danych stanowisk lub stref pracy.

Jakie są zalety systemu rezerwacji biurek?

System rezerwacji biurek w znaczący sposób upraszcza i optymalizuje zarządzanie przestrzenią biurową, a przez to również upraszcza i optymalizuje organizację pracy w firmie, co przynosi wymierne korzyści ekonomiczne i zwiększa jej produktywność. Pracownicy doceniają takie rozwiązanie także z tego względu, że daje im ono swobodę i komfort związany z samodzielnym gospodarowaniem przestrzenią – dzięki aplikacji nie muszą się martwić, że zabraknie dla nich miejsca do pracy. Taki funkcjonalny system rezerwacji gwarantuje więc, że firma uniknie zbędnych nieporozumień i innych problemów, z jakimi mogłaby się wiązać implementacja koncepcji hot deskingu w jej środowisku.